گروه آموزشی تربیت بدنی مقطع متوسطه فریمان:

سرگروه :احمداحمدی کارشناس دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

آقای محمد هلال فریمانی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه اصفهان

مطالب این وبلاگ اعلام رویدادهای علمی ورزشی و اخبار ورزشی ونظرات شخصی اعضای این گروه آموزشی می باشد.

[ پنجشنبه ۱۳۸۵/۰۸/۰۴ ] [ ۱۷ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]