تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۱۹ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

عنوان مقاله: قدرت توانمندسازی

مولف/مترجم: مترجم: سیروس آقایار
موضوع: توانمندسازی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: http://www.pride publications. Com/cont/sample chapter empow.htm
تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com

مقدمه: از آنجایی که نسبت به علاقه مندی شما به مطالعه بررسیهای موردی و دیدگاههای متخصصان اطلاع دارم، بدین لحاظ این مقدمه کوتاه را که می تواند برایتان سودمند باشد به رشته تحریر درآورده ام. در خلال 11 سال گذشته در 120 شرکت حضور داشته ام که در این میان تعداد کمی موردکاوی را برای خبرنامه «تعهد» (نشریه ای که در ابتدا توسط خود من به چاپ رسید ولی بعدها زیرنظر انجمن مدیریت بهره وری و کیفیت و مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا به سردبیری من به چاپ رسید) تهیه و تدوین کردم. زیرا این نشریه برای رهبران و مدیرانی بود که خواهان بهبود بهره وری و مشارکت هرچه بیشتر افراد و توانمندسازی بودند. محتوای بعضی از این موردکاویها صرفاٌ به توانمندسازی اختصاص داشت.
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۱۱ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

اهداف نظریه پردازی

تعريفها:
1. نظريه: مجموعه گزاره هاي داراي انسجام دروني و بيروني كه واقعيتي را به فهم مي رساند. (2)
بنابراين نظريه پردازي يعني:
تبيين موقعيت موضوع در ضمن شبكه ي معادله هاي وجودي، تا با اطلاع از كميت و كيفيت اثرگذاري و اثرپذيري آن نسبت به بقيه اجزاء، بتوان برآيندهاي مورد نظر در شبكه را توليد كرد. نظريه پردازي در سطح «فهم خلاق» از سطوح فهم و ادراك قرار دارد.

نظریه پردازی به عنوان بنیاد و پایه تمدنی، امری است كه نمی توان از آن غافل شد. كاركردهای نظریه پردازی هر چه باشد، نیاز هر جامعه‌ای است كه می‌كوشد تا به شكوفایی تمدنی انسانی دست یابد و مسیر كمالی را در همه عرصه‌های زندگی بپیماید و مسئولیت خلافت الهی خویش را در زمین به درستی انجام دهد.

نظریه پردازی موجب می‌شود تا جامعه بتواند در یك سامانه عقلانی واقع بینانه و حقیقت گرایانه، نیازهای نوشونده خود را به درستی تحلیل كرده و تبیین درستی از رابطه میان امور به دست دهد و توصیه‌هائی را برای دست یابی به پاسخ‌های مورد نیاز ارائه دهد.

در حقیقت نظریه پردازی با شناخت درست از هر آنچه هست و هر آنچه باید باشد، جهت سیر حركت‌های جامعه را مشخص كرده و راهكارهای درست برای عمل و زدودن موانع ارائه می‌دهد. پیش نیاز چنین امری هر چه باشد، كرسی‌های آزاد اندیشی یكی از ابزارهای مورد نیاز آن است؛ البته به شرطی كه خود به عنوان یك مقصد نباشد، بلكه روشی ارزشی برای مقصدی چون نظریه پردازی است. بر این اساس می‌توان گفت كه موانع نظریه پردازی مباحث مهم و كلانی را شامل می‌شود كه نویسنده در این نوشتار تلاش كرده است تا آنها را شناسایی و معرفی كند.

 

نظریه پردازی نیاز دایمی جامعه برتر

از نظر قرآن و آموزه‌های وحیانی، نیازهای انسانی به دو دسته امور ثابت و متغیر تقسیم می‌شود. از آن جایی كه جهان و جامعه با همه ثبات ظاهری در جوهر خود، هر دم نو می‌شود و نوعی سیلان و حركت دائمی در آن دیده می‌شود، طرحی نو نیاز دائمی آن است تا پاسخ‌های درخور و مناسب مقتضیات و شرایط نو شونده ارایه شود. این مهم را نظریه پردازی به عهده می‌گیرد؛ زیرا نظریه پرداز با بررسی واقعیت‌های جهان و جامعه و آگاهی به روابط میان امور جهان، ترسیمی كلی از آن به دست می‌دهد و بر پایه حكمت هدفمندی جهان و جامعه، حقایقی را مد نظر می‌گیرد و توصیه‌های لازم را براساس دو موقعیت واقعیت و حقیقت ارایه می‌كند.

به این معنا كه نظریه پرداز، انسانی كلی نگر و اهل بصیرت است كه از فرای ظواهر به امور هستی می‌نگرد و نگاهی جامع به مسئله دارد. براین اساس می‌تواند میان اجزایی كه به ظاهر غیرمرتبط به هم هستند ارتباط استوار بیاید و در نقشه پازلی خود به درستی هر قطعه را قرار دهد تا تصویری كامل از مجموعه داشته باشد. در این صورت می‌تواند باتوجه به واقعیت هر پازل، رابطه درستی با پازل دیگر پیدا و بیان كند و برای دست یابی به هدف و حقیقت آن، راهكارهایی را ارائه دهد.

براین اساس، هر جامعه ای كه بخواهد به اهدافی به عنوان حقیقت، آرمان و هر عنوانی دیگر، دست یابد، می‌بایست همواره از نظریه پردازانی متفكر و بصیر برخوردار و بهره‌مند گردد تا با تبیین دو موقعیت واقعیت كنونی جامعه و امكانات موجود از سویی با موقعیت حقیقت آرمانی و اهداف عالی جامعه، خطی درست و راست ترسیم كرده و در شكل نظریه‌ای، ارتباط میان این دو را ترسیم كرده و برای دست یابی به حقیقت عالی، راهكارهایی مناسب ارایه دهد.

بر این اساس نمی‌توان نظریه را تنها اموری ذهنی صرف و جدای از واقعیت‌ها دانست؛ چنانكه نمی‌توان آن را بیرون از دایره حقیقت یابی ترسیم كرد. بر این اساس، نظریه‌ها می‌بایست امری تركیبی از دو امر واقعیت و حقیقت یعنی رئالیسم و ایده آلیسم باشد. این همان چیزی است كه ما از آن به واقع بینی حقیقت گرا یاد می‌كنیم. بنابراین، نظریه پرداز هرگز به دور از دو امر اساسی واقعیت و حقیقت نمی تواند به سر برد، بلكه همواره در میان این دو در حركت است و می‌كوشد تا رابطه درست و كاملی میان واقعیت‌ها و حقایق ترسیم و ایجاد كند و نقبی از واقعیت به حقیقت بزند.

بر این اساس، هر جامعه برتر و كاملی نیز همواره به نظریه پردازانی از این دست نیاز دایمی دارد؛ زیرا همواره موقعیت میان واقعیت‌ها و حقایق تغییر می‌كند و دست كم این موقعیت به شكل تقربی در جوامع برتر و كامل، دگرگون می‌شود؛ از این رو لازم است تا با توجه به تغییر موقعیت‌های واقعیت‌ها و حقایق، ترسیم و تصویری تازه ارائه شود و نظریه‌ای نو نسبت به مجموعه كنونی واقعیت با حقایق به دست داده شود.

به هر حال همه جوامع انسانی، نیازمند نظریه پردازان و نظریه‌های تكمیلی هستند تا همواره موقعیت را شناسایی و رابطه‌های منطقی و درست را ترسیم و راهكارهای جدید ارایه دهند.

این نظریه پردازان، انسان‌های خردمند و عاقلی هستند كه از عقل خویش به درستی بهره می‌گیرند و با تدبر در هستی و حقایق آن، با نگاهی از روی بصیرت، موقعیت‌های دو منطقه واقعیت و حقیقت را ارزیابی می‌كنند و با تفكر، از واقعیت تا حقیقت خط منطقی ترسیم می‌كنند و با كشف آن، به ارایه توصیه‌ها و راهكارها در قالب نظریه‌های كلی اقدام می‌كنند.


برچسب‌ها: مدیریت

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۱۸ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
مقدمه

ورزشکاران از تمرینات کششی پیش و پس از تمرینات بدنی استفاده می نمایند. قبل از تمرین حرکات کششی با هدف گرم کردن و آماده نمودن دستگاه عصبی ـ عضلانی برای حرکت اجرا می شود و پس از تمرین برای توسعه انعطاف پذیری. توسعه انعطاف پذیری که با انجام تمرینات کششی میسر است سبب افزایش دامنه حرکتی ورزشکاران شده و میزان بروز آسیب های عضلانی را می کاهد. حرکات کششی را می توان به دو دسته کلی پویا و ایستا تقسیم کرد. انجام حرکات کششی پویا سبب توسعه انعطاف پذیری هنگام حرکت اندام ها می شود و انجام حرکات کششی ایستا موجب توسعه انعطاف پذیری ایستا (وقتی اندام حرکت پویا ندارد) می شود. از سوی دیگر این دو دسته حرکات کششی را می توان به طرق مختلف اجرا نمود که بر این اساس می توان آنها را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:

  1. حرکات کششی پرتابی (Ballistic Stretching)
  2. حرکات کششی پویا (Dynamic Stretching)
  3. حرکات کششی فعال (Active Stretching)
  4. حرکات کششی غیرفعال (Passive Stretching)
  5. حرکات کششی ایستا (Static Stretching)
  6. حرکات کششی ایزومتریک (Isometric Stretching)
  7. حرکات کششی (PNF) (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
المپيک کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

پژوهش در علوم ورزشي پژو هشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي دانشگاه بوعلي سينا

پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي (پژوهشنامه علوم ورزشي) دانشگاه مازندران

رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران

علوم حركتي و ورزش دانشگاه تربيت معلم

علوم زيستي ورزشي (حركت) دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهرانتاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

معمولا ارسال مقاله براي مجلات خارجي به سه نوع صورت مي پذيرد:

            ۱. ازطريق سيستم آنلاين؛

            ۲. از طريق ايميل به سردبير؛

             ۳. از طريق سايت مجله.

در حال حاضر بيشتر مجلات بين المللي معتبر از سيستم آنلاين ارسال مقاله استفاده مي كنند. موسسه آي اس آي تحت برند ScholarOne خدمات دريافت مقاله از محقق و تحويل آن به دفتر مجله را انجام مي دهد. به ازاي تحويل هر 100 مقاله در سال، 3000 دلار و به ازاي تحويل 200 مقاله در سال 6000 دلار دريافت مي كند. بدين ترتيب كه شما در سايت زير وارد مي شويد و همانند ايجاد يك ايميل در ياهو يا گوگل، ثبت نام مي كنيد و يك نام كاربري و رمز عبور براي خود تعريف مي كنيد. هر مجله نام كاربري و رمز عبور جداگانه مي خواهد. اين آدرس سايت است:

http://mc.manuscriptcentral.com/???

به جاي علامت سوال ها، نام اختصاري يا چند كاراكتر ديگر كه به مجله مربوط مي شود قرار مي دهند. به مثال هاي زير توجه كنيد:

Journal of Service Management:

http://mc.manuscriptcentral.com/josm

 

Public Management Review:

http://mc.manuscriptcentral.com/rpxm

موسسه الزيوير هم سيستم خاص خودش را دارد. به آدرس زير:

http://ees.elsevier.com/???

دوستان، لازم نيست كه اين آدرس ها را سرچ كنيد، هر مجله توي سايتش دقيقا نوشته كه چطوري مي توانيد برايش مقاله بفرستيد. در مورد الزيوير مثال زير را ببينيد:

Energy Policy

http://ees.elsevier.com/jepo

 


در هر دو سيستم، هم نام مجله مشخص شده و هم نام انتشاراتي كه قرار است مجله را چاپ كند. اين سيستم فقط رابط بين دفتر مجله و محقق است. وقتي كه مجله آماده چاپ شد آنرا به انتشاراتي تحويل مي دهند.

براي ارسال از طريق سيستم آنلاين، شما وقتي وارد سايت شديد، گزينه Submit a New Manuscript را انتخاب كنيد. از اين پس، 6 گام (معمولا 6 گام است، ولي در مواردي ممكن است بيشتر باشد) را بايد طي كنيد. در ابتدا نوع مقاله را انتخاب می کنید:در گام دوم، عنوان مقاله را وارد کنید:در گام بعدي مولفين را به ترتيب اسامي وارد مي كنيد. در اين مرحله اگر شما Corresponding Author نباشيد، كل اطلاعات به حساب كاربري كسي را كه بعنوان مولف مسئول تعريف كرده ايد منتقل مي شود و شما ديگر نمي توانيد ادامه دهيد. وقتي كه اطلاعات ساير مولفين را وارد كرديد، سيستم بطور خود كار براي تمام مولفين حساب كاربري ايجاد مي كند و به آنها از طريق ايميلي كه وارد كرده ايد اطلاع مي دهد.

 

بعد چكيده را وارد مي كنيد. مجلاتي كه توسط امرالد چاپ مي شوند، از شما مي خواهد كه چكيده را بصورت ساختار يافته و جدا جدا وارد كنيد.


در گام بعدي چندين گزينه را بايد علامت بزنيد، مبني بر اينكه اين مقاله قبلا براي جاي ديگري ارسال نشده است و توضيحات اضافي كه مي خواهيد مطرح كنيد در قالب Cover Letter. در گام پنجم فايل ها را بايد Upload كنيد. شكل ها و نمودار ها بايد جدا باشند اما در متن بايد مشخص كرده باشيد مثال Insert Fig 1 here. در فايل اصلي كه قرار است داوري شود به هيچ عنوان از مولفين نبايد اطلاعاتي باشد يا در متن اشاراتي شده باشد كه مشخص شود مولفين چه كساني هستند (با عنوان Manuscript without Author Information). چون داوري بدون نام انجام مي شود. نام مولفين و ارتباط سازماني آنها (Affiliation) در فايل جداگانه اي بعنوان Title Page مي آيد. معمولا فايل اصلي بايد با حاشيه زياد (مثلا 3cm) و با فاصله خطوط زياد (Double Space) باشد. يك فايل هم تهيه كنيد كه تمام اطلاعات مولف، متن مقاله، شكل ها و نمودارها در آن باشد. نام اين فايل را Manuscript with Author Information بگذاريد و با عنوان Supplementary Information بارگذاري كنيد.


وقتي كه تمام فايل ها را بارگذاري كرديد، به گام آخر برويد که در آن گزینه زیر در منوی اصلی فعال می شود:

Submissions Waiting for Author’s Approval

و گزينه پيش روي شما است، يكي pdf و ديگري html كه اگر هر كدام را بزنيد، يك فايل پي دي اف يا اچ تي ام ال از تمام چيزهايي را كه بارگذاري كرده ايد به شما نشان مي دهد. وقتي كه pdf مقاله را تاييد كرديد، گزينه Submit فعال مي شود. تا اين مرحله هر كاري كا انجام داده ايد در تمام مراحل 6 گانه، فقط اطلاعات در سيستم ذخيره مي شوند و به دفتر مجله ارسال نمي شوند، يعني شما مي توانيد Logout كنيد و در زمان ديگري برگرديد و به كارتان ادامه دهيد. اين چيز خوبي است، يك مقاله درپيت از يك جايي پيدا كنيد و دقيقا توي فرمتي كه در Author’s Guideline گفته در بياوريد؛ يعني حاشيه اش را زياد كنيد، شكل ها و نمودار هايش را جا نماييد و نام مولفين را در فايل جداگانه اي بياوريد. بعد بصورت تمريني همه اينها را وارد كنيد، اما در مرحله ششم، گزينه Submit را كليك نكنيد. بعد به منوي اصلي بازگرديد (Author Dashboard) و كل مقاله را Delete كنيد.

برگرديم به ادامه Submission، خلاصه در گام ششم وقتي كه Submit را كليك كرديد مقاله به دفتر مجله ارسال مي شود و شما ديگر نمي توانيد تغيير ديگري در مقاله بدهيد. از اين به بعد، هر بار مي توانيد به سايت مراجعه كرده و وضعيت مقاله را ببينيد.

معمولا اين مراحل را طي مي كند:

1.     Awaiting Editorial Office Check

2.     With Editor

3.     Under Review

4.     Accept، Reject، Major Revision و Minor Revision.

ولي شما منتظر همون Reject باشيد. چون اين يك چيز عادي است در مقاله نوشتن و معمولا هم به دليل انتخاب مجله نامناسب اتفاق مي افته. اگه پذيرش هم گرفت، چه بهتر.

۲. روش دوم ارسال، ایمیل مستقیم به سردبیر است؛ یعنی بعضي از مجلات یک ايميل مشخص مي كنند كه بايد مقاله را ضميمه كرده و به آن ايميل بفرستيد. نامه اي محترمانه در متن ايميل بنويسيد بعد بفرستيد. دفتر مجله به شما پاسخ مي دهد كه در آن ايميل كد مقاله شما را نيز مي فرستد. بعد از حدود دو ماه دوباره ايميل بزيد و كد مقاله را هم حتما در ايميل قيد كنيد.

۳. روش سوم: در موارد نادري هم دفتر مجله يك قسمت در سايت قرار مي دهد كه رويش نوشته Browse  و  يك قسمت ديگر هم Submit. وقتيBrowse  را كليك كنيد بعدش هم سابميت را بزنيد مقاله به دفتر نشريه ارسال مي شود، بدون اينكه اثري ار مقاله در سايت باشد يا چيزي به شما ايميل كنند.تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۹ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
 
پس از سال ها مطالعه و بررسی درباره مسائل و اصول مدیریت بازار،عصاره یافته ها را به صورت قوانین اساسی  که ضامن توفیق یا موجب شکست در بازار می شوند در آورده اند.این اصول را "قوانین تغییر ناپذیر مدیریت"بازار نامیده اند این قوانین شامل:
1:قانون رهبری  (اول بودن بهتر از برتر بودن است.)
2:قانون طبقه  (اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید که در آن اول باشید)
3:قانون ذهن  ( وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.)
4:قانون تصورات (بازاریابی جنگ محصولات نیست،جنگ تصورات است.)
5:قانون توجه  (اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی،داشتن کلمه ای در ذهن مشتریان است.)

6:قانون انحصار ( دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.)
7:قانون نردبان  (استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.)
8:قانون مسابقه دو نفره  (در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می شود.)
9:قانون عکس  (اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می کند.)
10:قانون تقسیم  (در طول زمان مقوله تقسیم،و به دو یا چند مقوله تبدیل می شود.)
11:قانون چشم انداز  (آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می شود.)
12:قانون توسعه خط  (فشار غیر قابل مقاومتیبرای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.)
13:قانون قربانی  (برای به دست آوردن چیزی،به ناچار باید چیز دیگری را از دست بدهید.)
14:قانون ویژگی ها  (در برابر هر ویژگی،یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.)
15:قانون صداقت (هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد.)
16:قانون حرکت جسورانه  (در هر موقعیت،تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند.)
17:قانون غیر قابل پیش بینی بودن  (اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.)
18:قانون موفقیت  (موفقیت معمولا غرور می آفریند و غرور به شکست می انجامد.)
19:قانون شکست  (باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.)
20:قانون سر و صدا  (شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می شود.)
21:قانون شدت  (برنامه های موفق مبتنی بر مد نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند.)
22:قانون منابع  (بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه نمی رسد.)


تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۸ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ | ۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۱۵ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۱۵ بعد از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدیتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | ۹ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
مزاياي آب درماني    

1) درمان با آب در بيماريهاي انسان بسيار ساده وطبيعي است.
2) روش درمان زياد دشوار نيست.
3) کاملا بي ضرر است وآثار بدي بر جا نمي گذارد.
4) آثار مسموميت به همراه ندارد و نيازي به داروهاي سمي نيست.
5) ارزانترين وسيله است و درهمه جا براحتي بدست مي آيد.
6) هضم را بهبود مي بخشدويبوست را که منشاء بروز اغلب بيماريهاست برطرف مي کند.
7) خواب طبيعي را برقرار مي سازد ومغز وبدن را تقويت مي بخشد.
8) بي درد است ودرد را بسهولت تسکين مي دهد.
9) درمان آن اساسي وريشه اي است.

قواعد کلي براي آب درماني
1) بدن بيمار بويژه را پاها را نبايد به مقدارکافي گرم نگه داشت و چنان چه احساس لرز نمايد،از طريق مالش با حوله داغ، ورزش و جرياني ازآب گرم در پا او را گرم نمود.


2) مناسب ترين زمان پيش از اوقات صبحگاهي وقبل ازرفتن به بستر خواب است. بيمار نبايد پيش يا بلافاصله پس از هر غذا يا فعاليت يا وقتي که اطاقش سرد است، درمان شود.
3) پس از جريان هواي گرم، بايد کشاله ران را شستشو داد يا دوش گرفت يا با اسفنج بدن را مرطوب ساخت .
پاشيدن آب بر بدن يا شستشو با آب سرد ازسرما خوردگي جلوگيري مي كند و پس از مصرف آب سرد بايد احتياط كرد كه گرما از طريق ورزش حاصل گردد،ولي اگر بيمار ناتوان است ،حمام آفتاب ، مالش با استفاده از كمپرس آب داغ ،حمام بخار،پوشش وغيره در اطاق گرم (حداقل 20 درجه) ضرورت پيدا مي كند.
4) يك قاشق چايخوري آب تازه يا ولرم در صورتي كه بيمارآب بطلبد،در حلقوم او مي ريزند، ولي نبايد مقادير زيادي آب داد.
5) از تمام مواد مضعف يا محرك اعصاب مانند چاي، قهوه،ليكور، تنباكو حشيش وترياك بايد پرهيز كرد. در موارد شديد از گوشت و ادويه بايد پرهيز كرد.شير،ميوه،قرص كامل نان را وقتي كه به بيمار احساس اشتها دست داد ويا درحالات ديگر بايد به بيمار رساند.
هر گاه كه بيمار احساس تشنگي نمود بايد آب نارگيل،شربت،آب ميوه وآب خالص به وي نوشاند. مواد بسيار داغ يا سرد نبايد داده شود. از تجويزآب گازدار درخلال درمان بايد بر حذر بود.
6) اطاق بيمار بايد آرام وتهويه هواي آن مناسب باشد.
7) حمام آب نه سرد ونه گرم ومالش دادن بيمار زماني توصيه مي شود كه بيمار نتواند فعاليت كند يا براي كسب گرماي آفتاب بيرون قدم بزند.
8) اشخاص حساس وناتوان وكودكان را نبايد با شدت معالجه كرد.اگر آنها آب سرد را تحمل نمي نمايند، آب گرم يا ولرم را بايد بكاربرد.ولي بايد آنها بتدريج با آب سرد عادت كنند واين امر مي تواند براي پائين افتادن درجه حرارت بدن ، مرحله به مرحله براي حصول به نتايج موفقيت آميزتر موثرافتد.
9) اگر بيمار احساس سرما ولرز كرد، آب سرد نبايد بكار برد. بايد او را بوسيله حوله ماساژ دا د يا او را به ورزش ويا حركات سريع دستها و ساير قسمتهاي بدن يا قدم زدنهاي تند يا جريان آب گرم وغيره وا داشت.
مصرف آب سرد را نبايد زياد تكرار كرد و بايد فواصل زماني كافي براي بروز واكنش در بدن برقرار كرد.
10) خاطر بايد آسوده و راحت باشد.
11) درمان بيماريهاي مزمن بايد مطابق با دوره زماني بيماري و به اندازه كافي تداوم پيدا كند.
12) حتي پس از معالجه، از عواملي كه احتمال عود بيماري را افزايش دهد،بايد اجتناب نمود.
13) تمام حوله ها، پتوها، ملحفه ها وغيره را بايد شستشو در آفتاب پهن كرد.
14) بهترين جنس ملحفه مرطوب ابريشم خام است. چنين محصولي چندان گران نيست و زماني كه نتوان ملحفه هاي سرد و زبر را بكار برد، از آن مي توان استفاده كرد.
مواد بافتني نرم آب را بهتر مي كشد وبايد آن را بدقت دور بدن پيچاند. لازم است دو ملحفه در دسترس داشت كه يكي در نوبت شستشو و ديگري در نوبت كار باشد.
استعمال ملحفه ها ممكن است آنها را آلوده سازد وبايدآن را درآب نيم گرم يا آب و صابون كه از جوزهاي گياهي بدست مي آيد شستشو داد وسپس با آب سرد آب كشيد ودرآفتاب پهن كرد كه خشك شود.
15) پتوها را بايد تكاند و در آفتاب و در معرض هوا نوبت به نوبت قرار داد.آنها را نيز بايد شستشو داد.تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ | ۸ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

سال نو بر همه شما مبارک

تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ | ۹ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

به نام خدا

منابع كارشناسي ارشد تربيت بدني ( منابع آزمون كارشناسي ارشد )

كتابها و منابع ذكر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزار شده در دوره هاي گذشته و تجربه هاي دانشجوي

شركت كننده و دانشجويان ارشد و نظر اساتيد محترم است.

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

- اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر گاييني دكتر دبيدي روشن

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / كاستيل / 5 استاد

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر خالدان

- فيزيولوژي ورزشي ( 1) انرزي و تغذيه / دكتر خالدان

- راهبردهاي تغذيه اي در فعاليتهاي ورزشي و كنترل وزن / دكتر گاييني

- مباني تغذيه ورزشي / محبي فرامرزي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت شناسي و بيومكانيك

- مقدمات بيومكانيك ورزشي / دكتر حيدر صادقي

- بيومكانيك فنون ورزشي / دكتر نمازي زاده

- حركت شناسي / دكتر تندنويس

- اصول حركت شناسي ساختاري / دكتر دبيدي روشن

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات رشد و تكامل يادگيري حركتي

- يادگيري حركتي از اصول تا اجرا / اشميت / دكتر نمازي زاده دكتر واعظ موسوي

- يادگيري و كنترل حركتي / اشميت و تيموتي لي / دكتر حمايت طلب و قاسمي / 2 جلدي

- مفاهيم و كاربرد يادگيري حركتي / مگيل / دكتر واعظ موسوي دكتر شجاعي

- رشد و تكامل حركتي / هي وود/ دكتر نمازي زاده دكتر اصلانخاني

- رشد حركتي / معصومه شجاعي

www.sportscholars.ir

- مباني و كاربرد يادگيري حركتي/ ويرايش جديد / دكتر رحماني نيا

- اكتساب و اجراي مهارتهاي ورزشي / مك موريس / دكتر حمايت طلب قاسمي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

- سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي / دكتر محمود شيخ و همكاران

- سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني / دكتر هادوي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان تخصصي تربيت بدني

- فرهنگ توصيفي فيزيولوژي ورزش / دكتر خسرو ابراهيم

- فرهنگ انگليسي انگليسي آكسفورد ورزشي و تربيت بدني / ميچل كنت

- زبان تخصصي تربيت بدني / ژاله معماري

- مجموعه متون تخصصي انگليسي تربيت بدني / دكتر طهماسبي فرزانه حاتمي / دو نوع 100 متن و 200 متن

- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مديريت در تربيت بدني و علوم ورزشي دكتر كوزه چيان

- فرهنگ تربيت بدني و علوم ورزشي / انگليسي فارسي / دكترخواجوي

- انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني / دكتر خسرو ابراهيم

- متون تخصصي تربيت بدني / شهبازي عليدوست

-منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت اصلاحي و آسيب شناسي

- راهنماي پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي / دكتر عليزاده دكتر دانشمندي دكتر قره خانلو

- آسيب شناسي ورزشي / ويرايش جديد (اضافات 6 فصل) / حميد خداداد

- حركات اصلاحي / دكتر عليزاده دكتر دانشمندي دكتر قره خانلو

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مديريت ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي / دكتر حميدي

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر حميدي

www.sportscholars.ir

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر سجادي

مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي (فيزو) / دكتر حميدي و همكاران

مديريت سازمانهاي ورزشي / آگوستا هرناندز / دكتر الهي دكتر خسروي زادهتاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ | ۸ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

جام جهانی والیبال

12تیم والیبال المپیک 2012 لندن چگونه تعیین می‌شوند؟

بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی والیبال غیر از جام‌جهانی که هم اکنون در حال برگزاری است و ۳ تیم برتر آن اولین راه‌یافتگان به المپیک خواهند بود، سایر مسابقاتی که برای راهیابی به پیکارهای والیبال المپیک 2012 لندن در نظر گرفته شده در سال 2012 برگزار خواهد شد.


یازده تیمی که به همراه میزبان (بریتانیا) در مسابقات والیبال المپیک

لندن حضور خواهند داشت از پیکارهای زیر انتخاب خواهند شد:

1- سه تیم برتر جام‌جهانی 2011 در ژاپن( مسابقات فعلی) 2- تیم‌ قهرمان و بهترین تیم آسیایی مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن (2 تا 10 جون 2012 – توکیو) 3- تیم قهرمان مسابقات انتخابی المپیک در اروپا (8 تا 13 مه 2012 در بلغارستان) 4- تیم قهرمان مسابقات انتخابی المپیک در آفریقا (مه 2012 - میزبان اعلام نشده) 5- تیم قهرمان مسابقات انتخابی المپیک در آمریکای جنوبی (1 تا 15 مه 2012 – میزبان اعلام نشده) 6- تیم قهرمان مسابقات انتخابی المپیک در آمریکای شمالی و مرکزی (11 تا 19 مه 2012 در پورتوریکو) 7- تیم اول مسابقات انتخابی المپیک در ایتالیا ( 8 تا 10 جون 2012 در رم) 8- تیم اول مسابقات انتخابی المپیک در آلمان ( 8 تا 10 جون 2012 در برلین).

تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ | ۸ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

جام جهانی والیبال

جام جهانی والیبال - ژاپن
شکست تیم ملی ایران برابر پرافتخاترین تیم جهان/ قدمان به برزیل نرسید!
تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه دوازدهمین دوره رقابتهای جام جهانی در شرایطی نتیجه دیدار برابر برزیل را واگذار کرد که از قبل پیش بینی می شد نتواند برابر پرافتخارترین تیم جهان به پیروزی برسد و چهارمین شکست خود در این دوره از رقابتها را تجربه کند.

  تیم ملی والیبال کشورمان که در مراحل قبلی دوازدهمین دوره رقابتهای جام جهانی برابر تیم های ژاپن، صربستان، لهستان، آرژانتین و مصر به پیروزی رسیده بود و به تیم های کوبا، آمریکا و چین باخته بود، بامداد امروز جمعه در نهمین دیدار خود برابر برزیل به میدان رفت و با نتیجه 3 بر صفر (20 بر 25 ) ، (18 بر 25) و (16 بر 25) شکست خورد تا چهارمین شکستش در این دوره از رقابتها را تجربه کند.

شاگردان خولیو ولاسکو که در این دوره از رقابتها به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده بودند پس از آنکه در دیدار با چین عملکرد ضعیفی داشتند و 3 بر صفر به این تیم آسیایی باختند، این بار برابر پرافتخارترین تیم جهان بازهم با ضعف های گذشته و البته کم تجربگی حضور در چنین رقابتهای بزرگی مواجه شدند و در نهایت مغلوب برزیل بزرگ شدند.

در این دیدار ملی پوشان کشورمان بازهم در دریافت ها مشکل داشتند و با وجود تلاشی که در خط حمله داشتند نتوانستند از مدافعان حرفه ای و بلندقامت برزیل عبور کنند. برزیلی ها که سالهاست در سطح اول والیبال دنیا بازی می کنند این بار برای رسیدن به پیروزی برابر قهرمان آسیا از این تجربه خود استفاده کردند و به راحتی در دریافت ها و سرویس ها شاگردان ولاسکو را مهار کردند و به یک پیروزی قاطع دست پیدا کردند.

تیم ملی ایران که مثل اکثر دیدارهای گذشته گیم اول را به حریف خود واگذار کرده بود در گیم دوم تا امتیاز 10 از حریف پیش بود اما با چند اشتباه و دریافت بد این برزیل بود که فاصله اش را زیاد کرد و 6 امتیاز پیش افتاد و در نهایت گیم دوم را با نتیجه بهتری نسبت به گیم اول برد.

در گیم سوم این برزیل با تجربه بود که از همان ابتدا امتیازات لازم را به نام خود کرد و با زیاد کردن فاصله اش به راحتی به پیروزی رسید. در این گیم بازهم برزیلی با استفاده از قامت بلند بازیکنانش و زدن سرویس های دقیق و پرقدرت و دریافت های کم اشتباه اختیار عمل را در اختیار گرفت و 20 بر 10 از تیم ایران پیش افتاد و در نهایت نیز با نتیجه 25 بر 16 تیم ایران را شکست داد.تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ | ۷ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

این سوالی است که خیلی از اشخاصی که مایل به اصولی دنبال کردنتمرین هستند ار مربیان خود در باشگاه میپرسند . با این وجود دستگاهای پیشرفته ای که ساخته شده که تقریبا اجرای هر حرکتی را امکان پذیر میسازد ایا واقعا جایی برای استفاده از هالتر و دمبل باقی میماند؟؟؟؟؟؟ ? سوال بسیار خوبی است که جواب غیر قابل انتظاری به دنبال دارد ! این موضوع کاملا بسته به این موضوع دارد که شما بدنسازی را برای چه هدفی دنبال میکنید؟و از تمرینات بدنسازی چه انتظاری دارید ؟اگر شما تمرینات یدنسازی رو برای افزایش حجم عضلات انتخاب کرده اید موضوع کاملا با کس دیگری که بدنسازی را برای تنیس کار میکند فرق میکند .
اگر افزایش حجم با دستگاه امکان پذیر هم نباشد بسیار دشوار است و از طرفی دستگاه ها فقط به صورت محدود میتوانند باعث افزایش حجم عضلانی و قدرت شوند! محال است که یک بدنساز حرفه ای تونسته باشد خود را با جلو پا ماشین و پرس پا خود را به سطح قهرمانی رسانده باشد یا یک پاورلیفتر فقط با پرس سینه ی دستگاه پرس سینه ی خود رو به 300 کیلو افزایش بده .
برای حرفه ای شدن وبرای و رسیدن به حد قهرمانی تمرین با وزنه ی ازاد ضروری است و هیچ دستگاهی نمیتواند جای وزنه ی ازاد رو بگیرد در اینجا قصد نداریم نقش کمکی دستگاها رو زیر سوال ببریم اما نقش انها کمکی و فرعی است فقط همین انتظار بیشتری هم نباید از انها داشت !
اگر قصد افزایش حجم و قدرت عضلانی دارید وقت و انرژی خود را بیخود صرف تمرین با دستگاه ها نکنید راه پیشرف شما وزنه های آزاد هستند تمرین هیچ عضله ای نباید فقط با دستگاه انجام گیرد .
البته دستگاه هایی هستند که نقش بسیار مهمی در موفقیت ورزشکار ایفا میکنند و بعضی حرکات دیگر هم از حرکات وزنه موثرترند مانند هاک .
حرکات هاک اگر با دستگاه اجرا شود موثرتر و بهتر از مشابه ان با هالتر است اما این یک استثنا است حرکات دیگر مانند بارفیکس و جلو بازو با دمبل و نشر خم و ...... هرگز نمیتوانند با حرکات مشابه دستگاهشان مورد مقایسه قرار بگیرند
دستگاها اجرای حرکت را اسان تر میکنند و عضله را از فشاری که برای رشد ان لازم است محروم میسازند البته اجرای حرکات با انها اسانتر است اما از رشد عضله تا یک حد بخصوص بیشتر خبری نیست .
استثنا در اینجا مبتدیان هستند که تمرین با دستگاه برای رشد عضلاتشان بهتر است و به انها در انجام و یادگیری مسیر صحیح حرکت کمک میشود تا در اینده بتوانند با وزنه ی ازاد تمرین خوبی کنند .دستگاها میتوانند قدرت مقاومت و حجم عضلانی مبتدیان را تا حد ززیادی افزایش دهند اما برای حرفه ای شدن کافی نیست .
گروه دیگری که باید در اینجا از انها یاد شود ورزشکارانی هستند یه بدنسازی را برای پیشرفت در رشته ی ورزشی اصلی خودشان دنبال میکنند این ورزشکاران میتوانند به نسبت حرفه ای ها تمرینات بیشتری را با دستگاه انجام دهند اما محدود کردن تمام حرکات به دستگاها ممکن است انها را از بدنسازی راضی نگه ندارد و بعد از مدتی به تاثیر بدنسازی در افزایش قدرت و سرعت و استقامت شک کنند ورزشکاران رشته های سنگینی مانند کشتی و بوکس احتیاج بیشتری به تمرینات با وزنه ی ازاد را دارند .
این افسانه که دمبل و هالتر باعث کند شدن عضله و انعطاف پذیری ان میشود دیگر قابل قبول نیست بطور علمی ثابت شده که تمرینات بدنسازی باعث افزایش قدرت سرعت استقامت و با انجام حرکات کششی باعث انعطاف عضلات میشود .ورزشکارانی که سن انها بالاتر از 60 سال است بهتر است که از دستگاها باری تمرین استفاده کنند البته اگر شما بدنسازی را فقط و فقط برای سلامتی دنبال میکنید و قصد افزایش حجم چشمگریر عضلات رو ندارید میتوانید از دستگاها استفاده کنید اما این را بدانید که دستگاه هیچ گاه نمیتواند جای هالتر و دمبل را بگیرد و هرگز حرکات وزنه ی ازاد رو به طور کامل از برنامه ی تمرینی خود خط نزنید.(sport1)


تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۹ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی

نرم افزار آموزش موضوعی تجویدوصوت و لحن قرآن کریم

این نرم افزار در مدت یکماه توسط اینجانب وبا استفاده از منابع صوتی و تصویری رایگان موجود طراحی وبصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.

بخشهای مختلف این نرم افزار عبارتند از:

۱- آموزش موضوعی تجوید قرآن کریم(جدید)(منبع صوتی رادیو قرآن)

۲- آموزش موضوعی صوت و لحن در قرائت (جدید)(منبع:جهاددانشگاهی-کتاب نغمه وحی استادجوادمسگری)

۳- تفسیر نمونه به تفکیک سوره(درصورت انتخاب در برنامه با نرم افزار ورد ارائه میشود)(جدید)

۴-ارائه ترجمه تفسیر المیزان بصورت موضوعی(بامرورگر اینترنت باز میشود)

۵- ارائه تعدادی فیلم آموزشی تجوید

۶- ارائه ۱۲قرائت بسیار زیبا از اساتید بزرگ جهان(جدید)

۷ -ارائه فایل های آموزشی نغمات در قرائت ۴ استاد (استادمنشاوی-شهات انور-مصطفی اسماعیل-متولی عبدالعال)(جدید)

۸- ارائه یک دوره کامل ترتیل باصدای استاد سعدالغامدی(جدید)

۹-ارائه یک دوره ترجمه صوتی به تفکیک سوره باصدای آقای هدایتی(ترجمه استادفولادوند)

- فضای مورد نیاز برای نصب این برنامه ۵/۲گیگا بایت می باشد

تمام فایل های مورد استفاده در برنامه با قالب ام پی ۳ می باشد.

ضمنا در صورت تمایل برای دریافت این نرم افزار با ایمیل اینجانب تماس بگیرید.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ | ۶ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
تمرین برای سلامت وآمادگی جسمانی:

شیوه زندگی بی تحرک وساکن در کنار عوامل خطرزای دیگر،احتمال بروز بیماریهای عروق کرونری قلب را افزایش می دهد.مطالعات اخیر نشان می دهند که عدم فعالیت بدنی همانند استعمال دخانیات،پرفشار خونی مزمن و افزایش کلسترول سرم خون از جمله عوامل خطرزا در بروز بیماریهای عروق کرونری قلب است.

درافرادی که سابقه فعالیت بدنی ندارند؛کمترین فعالیت بدنی بربهبود سلامت آنها اثر میگذارد و احتمال بروز خطر را کاهش می دهد.علی رغم اینکه اهداف ترویج سلامت و پیشگیری از بیماریها در سال 1990 بر افزایش فعایت بدنی همه افراد جامعه تاکید داشته است ،اما متاسفانه ما پیشرفت کمی در رسیدن به این اهداف داشته ایم.

فعالیت بدنی حاصل مصرف(هزینه)انرژی نسبت به کار عضلانی می باشد و تمرین عبارت است از دوره ای از فعالیت بدنی که در آن اهداف اختصاصی آمادگی عمومی مشخص وتعیین شده باشد.

فعایت بدنی منظم می تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش و عوامل خطرزا را کاهش دهد.هرفرد بی تمرین(Untraining) می بایست قبل از شرکت در برنامه تمرینی،مورد معاینه وآزمایش قرار گرفته تا در صورت وجود مشکلات و بیماریهای داخلی با احتیاط و بنا بر دستور پزشک و زیر نظر مربی تحصیلکرده و آشنا به اصول و علوم ورزشی در تمرینهای ورزشی شرکت نماید.برنامه های تمرینی برای افرادی که سابقه بی تمرینی دارند باید با فعالیتهای کم شدت(مثل راه رفتن)شروع شود و تاوقتیکه فرد نتواند شش و نیم کیلومتر را به راحتی راه برود نباید به مرحله بالاتر پیشرفت کند.

ویژگیهای برنامه تمرینی مطلوب عبارتند از:شدت (60 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) ؛تکرار(سه تا چهار جلسه در هفته) و مدت (زمان لازم برای مصرف 200 تا 300 کیلوکالری انرژی) و دامنه میزان فعالیت قلبی 60 تا 80 درصد ضربان بیشینه که قلب می توان تحمل داشته باشد.

در شرایط نا مناسب محیطی مثل:درجه حرارت بالا ،رطوبت و ارتفاع بالا ، میزان ضربان قلب هدف (THR)به عنوان یک راهنما برای تنظیم شدت تمرین به کار می آید.

فراموش نکنید که تمرینهای با شدت پایین تا متوسط و زمان طولانی مدت که به عنوان تمرینهای استقامتی محسوب می شوند، نقش بسیار مهمی در متابولیسم چربی ها و سلامت قلبی عروقی افراد ایفا می کنند.

امیدوارم سلامت عمومی افراد به سمتی پیش برود که شاهد کاهش بیماریهای قلبی عروقی و متابولیکی در کل جامعه جهانی باشیم.


تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ | ۶ قبل از ظهر | نویسنده : احمداحمـــــــــــــدی
آلودگی هوا، مشکلات ورزش در هوای آلوده:

در خلال 20 سال گذشته ،بروز مشکلات احتمالی ناشی از ورزش در هوای آلوده توجه روز افزونی را به خود جلب نموده است.هوای اکثر شهرهای بزرگ به گازها وذراتی که به طور طبیعی در هوای تنفسی نیستند،آلوده شده است.هنگامیکه هوا راکد میشود و یا دمای هوا وارونه می شود(شرایط کنونی که در روزهای اخیر برای شهر تهران بوجود آمده است و بطور معمول از آن به عنوان وارونگی هوا نام برده اند)غلظت بعضی از این آلاینده هارا به حدی می رسد که برای اجرای مهارتهای ورزشی زیان آور می شود.عمده ترین آلاینده های مورد نظر ،مونواکسید کربن ،ازون و اکسیدهای سولفور است.

مونواکسیدکربن گازی بی بو است و هنگامیکه تنفس می شود،به سرعت وارد خون شده و ممکن است سبب مرگ شود.میل ترکیبی مونواکسیدکربن با هموگلوبین تقریبا 240 برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین می باشد.بنا براین اکسیژن ترجیحا با مونواکسیدکربن ترکیب می شود.

مقدار مونواکسیدکربن خون رابطه مستقیمی با مقدار مونو اکسید کربن موجود در هوای استنشاقی دارد.طبق چندین گزارش پژوهشی بین کاهش حداکثراکسیژن مصرفی(Vo2Max)وافزایش مونواکسیدکربن رابطه خطی وجود دارد.

ازون(O3)متداولترین اکسیدکننده فتوشیمیایی است.هنگامیکه غلظت آن در هوای تنفسی زیاد باشد،عوارض متعددی ایجاد می کند.تحریک چشم ،احساس خفقان ،تنگی نفس ،سرفه و تهوع جزء عوارض ناشی از افزایش غلظت ازون هستند؛ازون اثر مخصوصی در مجرای تنفسی دارد.این گاز باعث کاهش تهویه ریوی و عملکرد تنفسی ریه ها می شود ؛لذا فعالیت ورزشی در هنگام آلایندگی هوا و باتوجه به اینکه تهویه ریوی در هنگام ورزش و فعالیت بدنی افزایش می یابد اثرات مخربی را برای ورزشکار می تواند ایجاد نماید.

دی اکسید سولفور(So2)یکی دیگر از آلاینده های هوا می باشد که هم اکنون در هوای آلوده کنونی شهر تهران وسایر کلان شهرها به وفور یافت می شود؛اصولا دی اکسید سولفور به عنوان تحریک کننده مجاری فوقانی دستگاه تنفسی محسوب شده و باعٍث ایجاد سرفه های خشک و آزار دهنده برای افراد می گردد.

با توجه به مطالب گزیده ای که بطور خلاصه بیان شده است به ورزشکاران و ورزش دوستان وهمه کسانی که بطور متداول مشغول ورزش روزانه می باشند ،توصیه می شود تا حد امکان در محیطهای با آلایندگی کمتر ورزش نمایند(مخصوصا افرادی که مشکلات قلبی ریوی دارند می بایست از انجام ورزش در هوای آلوده اجتناب نمایند).

منبع:فیزیولوژی ورزشی ویلمور و مقالات مربوط به آلایندگی محیط زیست در ISI